Årsmöte

Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte med
Markaryds Kultur- och Hembygdsförening.

Tid: tisdagen den 16 april 2024, kl. 18.00

Plats: Musikhuset, Drottninggatan 54, Markaryd

Årets faktura till medlemsavgiften för 2024 är utskickad per post och mejl.
Observera att den faktura ni fått på post har fel bankgiro och det korrekta bankgironumret är 264-5968. Anmäl gärna er mejladress och telefonnummer till kassor@hembygdsparkenmarkaryd.se

Varmt välkomna!

Klicka på bilderna för att öppna pdf-filerna.