MUSEIBYGGNADER

Föreningens första byggnad, ett tidigare soldaboställe i Ekön i Hinneryd, förvärvades 1923 för ett pris av 200 kronor. Genom frivilliga krafter nedmonterades byggnaden, transporterades under vintern till Markaryd och återuppfördes i Hembygdsparken 1924.

Den högtidliga invigningen av den återuppförda ryggåsstugan förrättades i samband med Hembygdsfesten 27 juli 1924 av dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf som tillsammans med sin maka, kronprinsessan Louise, rest upp från sommarvistelsen på Sofiero.

Nästa byggnad som uppfördes i parken var ladugården. Även den kom från Ekön men inte från samma gård som ryggåsstugan. Den uppfördes 1926.

År 1928 uppfördes den Ediinska paviljongen och Hembygdsparken fick den storlek den har idag.

Ryggåsstugan
Ladan framifrån
Paviljongen

PARKENS BYGGNADER

Ryggåsstuga

Ryggåsstugan -1924

Ett tidigare soldatboställe ifrån Ekön Hinneryd.

En ryggåsstuga är ett envåningshus utan innertak och var i äldre tider den vanligaste formen av boende på landsbygden.

Ladugården -1926

Även denna från Ekön Hinneryd men inte från samma gård som ryggåsstugan.

Ladan
Ediinska paviljongen

Ediinska paviljongen -1928

I Ediinska paviljongen samlades en stor samling av möbler och konstföremål som 1927 skänktes av en f.d. Markarydsbo, direktör Alfred Ediin, då bosatt i Danmark. Utöver samlingarna, som tillsammans omfattade ca 400 föremål. fick föreningen 10.000 kronor till en byggnad för samlingarnas bevarande.

Vid midsommar 1929 var samlingarna på plats och paviljongen kunde för första gången öppnas för allmänheten. Paviljongen är för närvarande inte öppen och samlingarna är i säkert förvar.

Skvaltkvarn -1932

Tidigare belägen i Stenlod.

En skvaltkvarn var en mindre vattenkvarn för malning av säd mellan kvarnstenar och ett horisontellt placerat vattenhjul. De var billiga att bygga och lämpade sig väl som husbehovskvarnar för mindre spannmålsmängder.

Skvaltkvarn
Backstugan

Backstugan -1971

En backstuga som är en rekonstruktion av en i Trälora raserad stuga.

En enkel liten stuga belägen på annans mark kallas backstuga. Stugan var ofta bebodd av personer som inte hade något eget jordbruk. Ibland kallades de backstugusittare då de ofta var äldre och inte hade något stadigvarande arbete att gå till.

Ordet backstuga syftar på att den är belägen på obrukbar mark och utan tillhörande åkermark.

Smedjan -1974

Smedjan är en verkstad för smidesarbete. I den tillverkades bl.a. hästskor och smeden fick inte bara tillverka utan även sko böndernas arbetshästar.

I smedjan inrymmes nu verktyg och inventarier från liesmeden Victor Leijons smedja i Hallaryd och smedmästare Axel Johanssons smedja i Ulvsbäck.

Smedjan