HEMBYGDENS HISTORIA

Det var den 17 juni 1922 som Södra Sunnerbo Hembygds – och Fornminnesförening bildades och de första planerna på en lokal hembygdsförening framlades.
För att finansiera den nybildade föreningens verksamhet och planerna på ett eget hembygdsmuseum anordnades redan samma år den första hembygdsfesten.
Nästa steg var att anskaffa mark och en byggnad för framtida verksamhet. Det inköpta markområdet var då en tätbevuxen skogsbacke och i norra delen ett gammalt grustag.
Genom ett idogt arbete skapades här begynnelsen till det som idag är Markaryds Hembygdspark. Mer finns att läsa nedan i Hembygdsparkens 90 års jubileums- skrift 1924-2014.
 

HEMBYGDSPARKEN JUBILERAR …

I tidningen Smålänningen för på år sedan gick det att läsa om uppförandet av hembygdsmuséet i Markaryd.

Onsdagen den 18 juni 1924

En anslående högtidlighet i Markaryd anno 1924.

På söndags kvällen ägde en vacker högtidlighet rum vid det under uppförande varande hembygdsmuseet i Markaryd. I grundmuren till den ena härden inlades en förseglad lerkruka, innehållande några skiljemynt m.m.

Kyrkoherde E. Sjöborg höll så ett med känsla och värme framsagt tal. Kamrer J. Müntzing talade därpå och redogjorde i korta ordalag om föreningens tillkomst och uppläste ett dokument, som inneslutits i lerkrukan för att bevaras åt eftervärlden.

I dokumentet står bland annat:
”Anno 1922, då Gustav V var landets konung, Alex Hammarström länets hövding och Edv. Sjöborg församlingens kyrkoherde, stiftades Södra Sunnerbos hembygds- och forn-minnesförening, Markaryd.”

”Med kraft och intresse organiserades till en början ett framgångsrikt arbete på att tillförsäkra föreningen en fast grund och samlingslokal, vilket gnom allmänhetens livliga intresse och anslutning till ordnade hembygdsfester 1922 och 1923 kunde inköpas 3 tomter i Markaryds köping, där nu å tomten nr 32 grunden lägges till denna byggnad – en gammal ryggåsstuga från 1700-talet – från Ekön i Hinneryds socken, som hitforslats senaste vintern av frivilliga hjälpare.”