Tradition i parken

NATIONALDAGEN
6 juni kl 14.00.
Tal Erika Nilsson
Sång och diplomutdelning
Servering

MIDSOMMARAFTON
21 juni 14.00
Dans kring Midsommarstången
Servering